PGTZ – Praktijk voor individuele en relatietherapie (EFT)

Tijd voor een goed gesprek?

‘Alles wat niet uitgedrukt wordt, dat wel uitgedrukt wil worden, veroorzaakt ongemak’

Fritz Perls (1893-1970)

oms zit je gewoon vast met iets waar je niet uit lijkt te komen. Je wilt je familie of vrienden niet meer belasten met je verhaal. Ze hebben het al zo vaak gehoord. Je blijft ermee zitten en houdt verder maar liever je mond.

Soms ook, weet je niet precies wat er aan de hand is. Of je weet het wel, maar wil er liever niet met een bekende over praten, terwijl het wel blijft knagen.

In zo’n situatie kan het tijd zijn voor een goed gesprek. Een gesprek met iemand die buiten de vastgelopen situatie staat. Iemand met wie je kunt praten zonder je bezwaard te voelen en die je weer op weg helpt. Gestalttherapie kan dan uitkomst bieden.

Het kan ook zijn dat je bent vastgelopen in je relatie. Patronen die zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld, lijken vastgeroest.

Waar is de passie gebleven? Waar is het plezier gebleven dat jullie ooit samen hadden?

EFT-relatietherapie kan in combinatie met Gestalttherapie uitkomst bieden.

 

Artworks

In het werk van Rhea Strik is sterke overeenkomst te zien met  aspecten uit de Gestaltvisie. Beweging, stroming, ontmoeting, contact maken, het hier en nu.

Ik ervaar het als een voorrecht hier een aantal van haar werken te mogen tonen.

meer

 • Wie ben ik

  Mijn naam is Margot Blaes-Carper (1956), ik woon nabij het centrum van Zaandam waar ik ook mijn praktijk heb: PGTZ, Praktijk voor Gestalttherapie Zaanstreek.

  De opleiding voor gestalttherapeut heb ik gevolgd bij de Nederlands Academie voor Psychotherapie te Amsterdam. Deze opleiding wordt door veel zorgverzekeraars erkend.

 • Wat is Gestalttherapie

  Gestalttherapie is een brede vorm van psychotherapie, waarin het vermogen van mensen zichzelf te ontdekken, te ontwikkelen en te helen wordt aangesproken.

  Tijdens de therapie leer je jezelf kennen, en jezelf in relatie tot de ander zien. Juist de manier waarop je contact maakt met de ander is vaak de graadmeter voor hoe het er bij jezelf voorstaat. Trek je je bijvoorbeeld erg terug en vermijd je contact? Of doe je juist verwoede pogingen om contact soepel te laten verlopen, maar lijkt het steeds te mislukken? Wat gebeurt er dan en wat is jouw aandeel hierin.

  De therapie is gericht op het ervaren, op je eigen beleving. In het verleden heb je allerlei oplossingen voor situaties bedacht, die toen goed werkten. Soms voldoen die niet meer en vragen nieuwe situaties om een andere benadering.

 • Voor wie is Gestalttherapie

  Gestalttherapie kan helpen bij uiteenlopende klachten, die kunnen variëren van somberheid, overspannenheid, stress, lusteloosheid, moeite met scheiding, met afstand doen en loslaten, gevoelens van zinloosheid, boosheid, depressie, vastgelopen zijn, lichamelijke klachten zonder aanwijsbare reden, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen, angstklachten tot rouwverwerking.

 • Relatietherapie en EFT

  Tijdens individule therapie staat het individu centraal, tijdens relatietherapie staat de relatie centraal. Het gaat daarbij vaak om verstoord contact tussen de partners. Om communicatie die niet meer naar wens verloopt, zowel verbaal als vooral non-verbaal. Ergens lijkt een knoop te zitten.

  Tijdens de therapie kijken we samen hoe het contact verloopt, hoe je met elkaar omgaat en welke patronen er in de loop der tijd zijn ontstaan. Inzicht in wat er gebeurt, elkaar weer leren zien, leren accepteren en  waarderen in de verschillen, kunnen rust brengen in de relatie. Dan kan er gevoeld worden of er nog genoeg over is van het eens ontstane vlammetje.

   

  EFT – Emotionally Focused Therapy for Couples

  EFT ligt erg dicht tegen de Gestalttheorie aan en vult het mooi aan. Wie het boek ‘Houd me vast’ van Sue Johnson leest, herkent de soort problemen die zich kunnen voordoen binnen een relatie. Het herwinnen van veiligheid binnen de relatie speelt een grote rol.

 • EMDR

  EMDR voor angst en trauma

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing

  EMDR-therapie is een techniek voor de verwerking van angst en trauma. Het werkt volgens een vast protocol en is gericht op zowel lichaam als geest, op verleden, heden en toekomst. De beelden die bij angst en trauma een rol spelen, worden door deze techniek steeds meer naar de achtergrond gebracht en op die manier minder beangstigend.

 • Familieverband

  Tijdens de therapie, zowel de individuele als relatietherapie, kan gebruik worden gemaakt van familieopstellingen. Ieder individu maakt deel uit van een familiesysteem. Elk familiesysteem kent zijn patronen en herhalingen waarvan de deelnemers zelf vaak niet op de hoogte zijn. Inzicht krijgen in het systeem betekent vaak inzicht krijgen in jezelf.

 • Contact

  Ben je geïnteresseerd, neem dan telefonisch of per mail contact op om een afspraak te maken voor een kosteloos oriënterend gesprek. Dit verplicht tot niets. Tijdens dit gesprek schatten we samen in of je vraag aansluit bij wat ik te bieden heb. Als het klikt, maken we verdere afspraken over het verloop van de therapie, de frequentie en de kosten.

  Praktijk voor Gestalttherapie Zaanstreek

  Margot Blaes-Carper [lid NVAGT, aangesloten bij de SCAG (klachtenprocedure via de NVAGT), ECP, NAP, EAGT, RBCZ]

  Koning Davidstraat 37, 1502 NV Zaandam

  telefoon 06 290 881 79 of 075 614 9282 info@pgtz.nl

  AGB-code 94-010299 / 90033317, Praktijkcode 94-58427 / 90012274

  registratie bij NAP als ECP-therapeut: ECP-NL-532, bij de EAGT: J09-013 en de RBNG: 90 1026R

 • Vergoeding

  De meeste zorgverzekeraars vergoeden Gestalttherapie (alternatieve geneeswijzen) geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Voorwaarde is een lidmaatschap met een erkende beroepsvereniging, zoals de NVAGT waar ik lid van ben. Op de website van de NVAGT is te zien welke zorgverzekeraars Gestalttherapie (of alternatieve therapie) in hun pakket hebben: www.nvagt-gestalt.org. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig én uw eigen risico wordt niet aangesproken. Heeft u vragen over wat er precies vergoed wordt en waarvoor, dan kunt u me altijd bellen (06 29088179) of mailen (info@pgtz.nl).